O grafologu

O grafologu

Badania grafologiczne wykonuje grafolog Agnieszka Rapak, współpracująca jako biegły z Sądami, Prokuraturą, Policją i urzędami.

Od 2007 roku prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu badań pisma ręcznego, fałszerstwa dokumentów oraz grafologii. Opracowała autorskie programy nauczania, które przygotowują przyszłych grafologów do pracy w zawodzie.

Regularnie doskonali swoją praktykę poprzez uczestniczenie w konferencjach naukowych, poświęconych kryminalistycznym badaniom dokumentów oraz roli biegłego w procesie sądowym.