Grafolog – ekspertyzy grafologiczne

Grafolog mgr Agnieszka Rapak

doświadczony grafolog zaprasza Państwa do skorzystania z badań grafologicznych:

  • badania podpisów
  • badania testamentów
  • badania anonimów
  • badania umów i innych dokumentów

oraz szkoleń z zakresu grafologii i badania fałszerstw dokumentów.

Opinia grafologa pomoże Państwu:

  • ustalić, czy podejrzenie fałszerstwa jest uzasadnione
  • ustalić dalszy kierunek działania
  • uzyskać  informację o dowodzie w sprawie
  • polubownie rozstrzygnąć sprawę

Zadzwoń do grafologa

Badania grafologa polegają na ustaleniu cech silnie dystynktywnych grafizmu (to jest niepowtarzalnych, ściśle charakterystycznych dla danej osoby) i porównaniu ich z materiałem porównawczym. Określa się, że nasz grafizm jest tak niepowtarzalny jak ślad linii papilarnych.

Pismo jest jak odcisk linii papilarnych. Dobry grafolog oceni czy podpis wykonała ta sama osoba.

Aby biegły ekspert mógł wykonać badanie bardzo ważny jest dobór materiałów do ekspertyzy. Optymalny zbiór prób pisma pozwala bardzo często wydać opinię kategoryczną. W innym przypadku grafolog może wnioskować jedynie o prawdopodobieństwie. Bardzo ważne jest zatem zebranie optymalnie szerokiego zakresu dokumentów, które będą stanowić materiał porównawczy. Aby ustalić co jest potrzebne do wykonania badania skontaktuj się z nami, zadzwoń.

Konsultacje z grafologiem